به کی سلام کنم؟

به کی سلام کنم؟

ISBN: 9644870425

ISBN 13: 9789644870422

Publication Date: August, 2001

Publisher: انتشارات خوارزمی

Pages: 257

Author: Simin Daneshvar

3.29 of 505

Download PDF

Download ePub

عنوان: به کی سلام کنم؟؛ نویسنده: سیمین دانشور؛ تهران، خوارزمی؛ 1359، در 299 ص، چاپ سوم اسفتد 1362؛ چاپ پنجم شهریور 1380؛ در 257 ص؛ شابک: 9644870425؛
مجموعه‌ ای شامل داستان‌های کوتاه، نوشته سیمین دانشور است که چاپ نخست آن در سال 1359، و به کمک انتشارات خوارزمی وارد بازار نشر و کتاب شد. برخی از داستان‌های این مجموعه پیشتر در نشریه‌ هایی در ایران پیش از انقلاب 1357 به چاپ رسیده، که نخستین آنها تیله شکسته بود و در سال 1352 چاپ گردید. عنوان این کتاب از داستان سوم آن برگرفته شده‌ است؛

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download

The Suburban City

by Dan Graham

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/comu/public/pages/public/templates/books-item.php on line 18
0

We Were Liars

by E. Lockhart

3.84 of 322,305

American Gods

by Neil Gaiman

4.11 of 141,311

Animal Farm

by George Orwell

3.90 of 2,076,682

Room

by Emma Donoghue

4.04 of 553,503

Reunion at Thunder Lake

by Carolyn R. Scheidies

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/comu/public/pages/public/templates/books-item.php on line 18
0